Kolagen naturalny na migrenę

Migrenę znamy jako bardzo uciążliwy ból, głównie głowy, którego źródeł do dzisiaj nie do końca wyjaśniono.

Różna źródła starają się podać odmienne przyczyny powstawania bólu migenowego, niedobór magnezu, uwarunkowania genetyczne, a nawet zmiany pogody.

Część źródeł stara się jako antidotum na migrena wskazac kolagem naturalny, jednak nie zostało udowodnione, aby mial on bezpośrednie skuteczne działanie na zmniejszenie migreny.